РОЗ'ЯСНННЯ

щодо необхідності укладення актів розмежування балансової належності та проведення обслуговування мереж газопостачання Об'єднаннями Співвласників Багатоквартирних Будинків

Згідно частини 3, 4 пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, що затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494:

«За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об'єктами суміжних суб'єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об'єкти, зобов'язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об'єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання»

Таким чином, чинне законодавство України, передбачає обов'язок укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Операторами ГРМ, з одного боку та власниками, балансоутримувачами й управителями, з другого боку.

Відповідно до пункту 3 глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, що затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494:

«3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та співвласники/особа, уповноважена на це співвласниками, внутрішньобудинкових систем газопостачання, які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, у тому числі ПБСГ, зокрема укладають відповідний договір із суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт».

Отже, в разі укладення акту, у відповідної особи виникає обов'язок щодо проведення обслуговування мереж газопостачання, що знаходяться у будинку.

Однак, в той же час, у пункті 4 глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, що затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 зазначено - якщо до ГРМ підключені газові мережі, які не належать жодній особі та через які природний газ розподіляється суб'єктам ринку природного газу, такі газові мережі в установленому законодавством порядку мають бути передані в користування Оператору ГРМ, до газорозподільних систем якого підключені зазначені газові мережі.

Тобто, в разі, якщо інженерні мережі не мають чітко встановленого власника (документу, що підтверджує їх приналежність до власності певної особи), вони мають обслуговуватись Оператором ГРМ.

Згідно частини 1 статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»:
«Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників».

У пункті 6 частини 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку визначено, що спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

Отже, газорозподільчі мережі не належать до спільного майна співвласників, а отже не перебувають у власності (балансі, утриманні) ОСББ.

Більше того, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку»:

«Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна».

Тобто, Об'єднання не є власником (балансоутримувачем, управителем) систем газорозподільчої мережі в розумінні Кодексу газорозподільних систем, а тому на нього не покладається обов'язок з утримання відповідних мереж.

Більше того, відповідно до 4-6 частини 3 статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»:

«Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб'єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

Порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання є невід'ємною частиною відповідного договору, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно».

Тобто, у Законі не йдеться ні про яке обов'язкове укладення окремого Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи між оператором ГРМ та ОСББ, а навіть підкреслюється, що договори на комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу надаються виключно на підставі індивідуальних договорів сторонами яких виступають співвласники та виконавець послуги - організація, яка може бути обрана загальними зборами на умовах, що вона має відповідний дозвіл.

Таким чином, обов'язок по обслуговуванню мереж газопостачання передбачається умовами договору про постачання (розподіл) природного газу, сторонами якого є Оператор ГРМ та споживач відповідних послуг. Отже, Об'єднання не є стороною цього договору та положеннями типового договору не передбачено покладення такого обов'язку (обслуговування мереж газопостачання).

Крім того, у Типовому договорі на розподіл природного газу, що затверджений Постановою НКРЄКП № 2498 від 30.09.2015, вказано: «Споживач забезпечує належну експлуатацію власних газових мереж після межі балансової належності згідно з чинним законодавством, зокрема відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119, або укладає відповідний договір з будь-якою організацією, яка має право на виконання таких робіт, з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

За домовленістю Сторін експлуатаційна відповідальність Оператора ГРМ може бути поширена і на газові мережі (їх частину) Споживача, якщо це визначено в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід'ємною частиною цього Договору»

Тобто, ніякої обов'язкової нормі, що межа балансової належності повинна бути лише на вхідному вентилі зовні будинку немає, а можливо встановити її на газовому вентилі співвласника.

Отже, на підставі вищезазначеного зазначаємо, що Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку не повинно проводити обслуговування мереж газопостачання, що розташовані у багатоквартирному будинку, адже ці мережі не є його власністю. Однак, в разі укладення Об'єднанням акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, на нього буде покладатись обов'язок з утримання належної йому частини мережі, шляхом укладення договору зі спеціалізованою установою.

Вячеслав Брославець,
Юрист Асоціації ОСББ «Розвиток Самоврядування».
і
Читайте нас в Telegram-канале и смотрите новости в Facebook, YouTube
Обсудить статью можно в сообществах ОСМД:
Основной канал: https://t.me/osmd_odesa
Все ОСМД Одесса: http://bit.ly/vseosmdodes
Приморский район http://bit.ly/primorra
Малиновский район http://bit.ly/malinra
Киевский район http://bit.ly/kiivski
Суворовского района http://bit.ly/suvorovskiy