РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо укладення колективних договорів з ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфоксводоканал»

Разъяснение проблемных вопросов заключения договоров с монополистом (водоканалом) [часть 2] https://www.aosmd.com.ua/rozyasnennya_infoks_doc

Впродовж останніх тижнів ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфоксводоканал» здійснюється активна робота направлена на примушення Об'єднань Співвласників Багатоквартирного Будинку до укладення колективних договорів на послуги з водопостачання та водовідведення.
Частиною 1 статті 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19): «предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають у процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках».

Таким чином, відносини, що виникають між власниками квартир, Об'єднанням Співвласників Багатоквартирного Будинку, як споживачами послуг та ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфоксводоканал», як постачальником регулюються саме цим законом.

Згідно частини 2 статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19):

2. Виконавцями комунальних послуг є:

1) послуг з постачання та розподілу природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії провадить діяльність із постачання природного газу, та оператор газорозподільної системи, до якої приєднані об'єкти газоспоживання споживача;

2) послуг з постачання та розподілу електричної енергії - енергопостачальник або інший суб'єкт, визначений законом;

3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;

4) послуг з постачання гарячої води - суб'єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води;

5) послуг з централізованого водопостачання - суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання;

6) послуг з централізованого водовідведення - суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;

7) послуг з поводження з побутовими відходами - суб'єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

У частині 1,2 статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19):

«1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об'єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

2. Співвласники багатоквартирного будинку (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг».

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Таким чином, законодавством передбачено можливість вибору 3-х різних моделей взаємодії між власниками квартир, Об'єднанням Співвласників Багатоквартирного Будинку, як споживачами послуг та ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфоксводоканал», як постачальником. Повноваження по обранню конкретної моделі взаємодії покладаються на співвласників багатоквартирного будинку.

Відповідно до частини 7 статті Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19):

«7. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;

3) технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників».

Отже, нав'язування постачальником послуг моделі взаємодії є незаконним адже це право належить виключно співвласникам багатоквартирного будинку.

Більше того, на теперішній час, укладення будь-якого із зазначених договорів є неможливим, так, як Кабінетом Міністрів України не було розроблено та затверджено типових форм зазначених договорів.

Також, слід зазначити, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг України до цього часу не розробило методику розподілу спожитих у будинку комунальних послуг, розробка якої передбачена Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19 ) та Законом України «Про Житлово-комунальні послуги» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19), що також унеможливлює застосування моделей взаємодії суб'єктів регламентованих вищезгаданим законом.
Таким чином, на підставі вищезазначеного підсумовуємо, що дії ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфоксводоканал» по примушуванню співвласників багатоквартирного будинку до укладення колективних договорів є незаконними та лише співвласники мають право обирати модель співпраці з постачальником комунальних послуг.
Вячеслав Брославець,
Юрист Асоціації ОСББ «Розвиток Самоврядування».
і
Читайте нас в Telegram-канале и смотрите новости в Facebook, YouTube
Обсудить статью можно в сообществах ОСМД:
ОСМД Одессы https://t.me/joinchat/E0JXuhNKs6vJVztgQ1zDPA
Киевского района https://t.me/joinchat/E0JXuhPOshTA24uBb3dJkQ
Малиновского района https://t.me/joinchat/E0JXuhQotr_2j7W1LNaT9w
Приморского района https://t.me/joinchat/E0JXuhUOmehZ5IdPtyp24Q