Разъяснение проблемных вопросов заключения договоров с монополистом (водоканалом) [часть 2]

Первая часть тут: https://www.aosmd.com.ua/rozyasnennya_infoks

На сегодняшний день согласно Закона «О жилищно-коммунальных услугах» существует 4 вида договоров на водоснабжение и водоотведение (3 основных прямо предусмотренных законом и 1, который применяется в исключительных случаях).
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Закон «О жилищно-коммунальных услугах» (далее – Закон о ЖКУ), а именно ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14, определяет, что:

1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об'єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Но в продолжении СТАТЬИ 14, а именно в ЧАСТИ 7, говорится, что:

7. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;

3) технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, у нас появляется 4ый вид договора – индивидуальный (без обслуживания внутридомовых сетей).

Такой договор заключается в случае, если в течении года с момента вступления в силу этого Закона, то есть с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года, не будет принято решение совладельцами многоквартирного дома о заключении определенного вида договора. Так, согласно Раздела VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:

4. Не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов'язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

Таким образом, у ОСМД есть ровно год, чтобы принять решение о выборе формы договора. Такое решение должно быть принято общим собранием совладельцев.

Кроме того, принуждение ОСМД со стороны монополиста к заключению определенного вида договора является нарушением Гражданского кодекса Украины, который говорит, что «сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості» (ст.627 ГК Украины).

Позиция монополиста (водоканала):
1. Монополисту выгодно заключать коллективные договора, по которым ответственность за выполнение договора будет ложиться на плечи ОСМД (уповноваженої особи), что вообще является нонсенсом, поскольку в Законе о ЖКУ говорится «У разі якщо на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає такої інформації [имеется в виду о должниках за коммунальную услугу] протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутися з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила виконавцю суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до співвласника, який належним чином не виконав зобов'язання з оплати спожитих комунальних послуг, у розмірі виплаченої суми боргу» (часть 4 ст. 17 Закона «О ЖКУ»).

Хотя «dura lex, sed lex», однако такое положение Закона не является адекватным, потому что, как минимум, не учитывает специфику деятельности ОСМД. Вешать на ОСМД долги с правом регрессного требования не является разумным, поскольку данное требование еще допустимо во взаимоотношениях с субъектами хозяйствования, но не тогда, когда ОСМД даже не является потребителем этих услуг и не является лицом, обязанным отвечать за собственников в силу своей правовой природы.

2. Монополисту (водоканалу) выгодно не допустить заключения индивидуальных договоров (хотя это идет полностью вразрез с положениями закона). Законом установлено, что собственники имеют право принять решение на общем собрании о заключении индивидуальных договоров, значит такая норма является императивной и должна исполнятся всеми участниками этих отношений, в том числе монополистом (водоканалом).

3. Монополист будет пытаться заключить договора (скорее всего коллективные) еще до принятия Типовых договоров, разработанных КабМином, на выгодных для монополиста, прежде всего, условиях. Однако ОСМД не обязан заключать или даже рассматривать предложения о заключении таких договоров, согласно ч.4 ст.13 Закона о ЖКУ «З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором». Но на сегодняшний день Типовые договора еще не утверждены КабМином.
Советы для ОСМД:

1. Не заключать договора с монополистом (водоканалом) договора до принятия КабМином Типовых договоров.

2. Вести письменную официальную переписку с монополистом, все ответы и заявления монополиста истребовать в письменной форме. В случае, если монополист требует заключения от вас договора, обратиться с письменной просьбой предоставить должным образом оформленный и прошнурованный проект договора, соответствующий Типовому, утвержденный КабМином, со всеми к нему приложениями и прописанными существенными условиями.

3. Не вестись на угрозы того, что весь дом отключать от водоснабжения и т.д. ПОКА НЕТ Типовых договоров ОСМД ИМЕЕТ ПРАВО ничего не заключать, более того после утверждения Типовых договоров, ОСМД имеет право на протяжении года, то есть до 1 мая 2020 года, выбирать форму договорных отношений. Водоканал является монополистом в сфере предоставления услуг на водоснабжение и водоотведение, поэтому водоканал не имеет права злоупотреблять своим монопольным положением на рынке и обязывать другие субъекты, в том числе ОСМД, делать то, что не предусмотрено законом.

Андрей Абрамцов,
Юрист Ассоциации ОСМД «Развитие Самоуправление».

Помощь в составлении договоров от практиков
В случае возникновения проблем во взаимоотношениях с монополистом вы также можете обратиться за квалифицированной юридической помощью к юристам Ассоциации ОСМД «Развития Самоуправления».

Юристы Ассоциции ОСМД «Развития Самоуправления» готовы помочь в решении спорных моментов во взаимоотношениях с монополистом и формировании правильной юридической позиции, подготовки документов, запросов, анализа договоров, предлагаемых монополистом, на соответствие закона и возможных рисков для собственников многоквартирных домов, ОСМД.
Обращайтесь по телефонам: +38 098 08 75 851; +38 097 38 88 037
Или оставьте заявку на E-mail: aosmd.ars@gmail.com
і
Читайте нас в Telegram-канале и смотрите новости в Facebook, YouTube
Обсудить статью можно в сообществах ОСМД:
ОСМД Одессы https://t.me/joinchat/E0JXuhNKs6vJVztgQ1zDPA
Киевского района https://t.me/joinchat/E0JXuhPOshTA24uBb3dJkQ
Малиновского района https://t.me/joinchat/E0JXuhQotr_2j7W1LNaT9w
Приморского района https://t.me/joinchat/E0JXuhUOmehZ5IdPtyp24Q