РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку взаємовідносин ОСББ з компаніями-провайдерами
з питань укладення договорів на розміщення
кабельних мереж на території будинку

На теперішній час, компанії, що здійснюють надання телекомунікаційних та Інтернет послуг, (далі - компанії-провайдери, провайдери) активно звертаються до Об'єднань Співвласників Багатоквартирного Будинку з пропозиціями, щодо укладення Договору, предметом якого є доступ до спільного майна будинку з метою розміщення інженерних мереж компанії-провайдера.

Найчастіше відповідні договори оформлені таким чином, що порушують права ОСББ, тому з метою захисту прав та інтересів Об'єднань, Асоціацією було підготовлено відповідне роз'яснення, щодо порядку укладення такого роду договорів.

По-перше, провайдерами активно використовується посилання на Закон України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1834-19), який загалом за своїм змістом, захищає виключно права та інтереси провайдерів.

Однак, згідно частини 1 статті 627 Цивільного Кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Таким чином ОСББ, як Сторона договору, має право на його укладення на вигідних для себе умовах та може висувати свої пропозиції, щодо умов надання доступу до спільного майна співвласників.

По-друге, положення щодо відповідальності ОСББ за збереження мереж (кабелів) компанії-провайдера є незаконним та не може передбачатись умовами договору. Згідно частини 1 статті 322 Цивільного Кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15): «Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом».

Таким чином, або інженерні мережі (кабелі) повинні належати ОСББ і воно здійснює їх передання в оренду компанії-провайдеру за окрему орендну плату, або саме провайдер повинен нести відповідальність за утримання свого майна.

По-третє, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19), а саме частини 6 статті 1: «Спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія».

У частині 1 статті 5 цього Закону (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19) зазначено: «Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників».

Згідно пункту 1 частини 2 статті 10 цього Закону (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19):

«2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним»

В той час, як відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1834-19):

«Власник (володілець) інфраструктури об'єкта доступу (далі - власник інфраструктури об'єкта доступу) - фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об'єкта доступу або окремі її елементи».

Частини 2 статті 1 Закону України «Про Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14) регламентує:

«Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна».

Тобто, положення цього закону взагалі не розповсюджуються на будинки, де створене Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку, адже ОСББ не є власником спільного майна, а є однією з форм управління багатоквартирним будинком.Загалом Асоціація рекомендує для врегулювання відповідних правовідносин здійснювати укладення договору сервітуту, адже зазначена форма договору надає ОСББ можливість захисти свої права та законні інтереси у відносинах із компанією-провайдером.
Вячеслав Брославець,
Юрист Асоціації ОСББ «Розвиток Самоврядування».
Допомога у складанні договорів від практиків
Юристи Асоціації ОСББ практикують підготовку проектів договорі та протоколів-розбіжностей до договорів від провайдерів.
Звертайтесь за телефонами: +38 098 08 75 851; +38 097 38 88 037
Або залиште заявку на E-mail: aosmd.ars@gmail.com
і
Читайте нас в Telegram-канале и смотрите новости в Facebook, YouTube