ІНСТРУКЦІЯ
щодо отримання багатоквартирного будинку ОСББ

ІНСТРУКЦІЯ
щодо отримання багатоквартирного будинку Об'єднанням Співвласників Багатоквартирного Будинку

Створення Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку

Першим кроком на шляху до самостійного управління своїм будинком є створення юридичної особи, яка в подальшому буде виконувати відповідні функції, а саме - Об'єднання співвласників Багатоквартирного Будинку.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

Створення ОСББ регулюється законом «Про Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Етапи створення ОСББ:

1. Створення ініціативної групи
 • До ініціативної групи входить не менше 3 співвласників багатоквартирного будинку.
 • Створення ініціативної групи оформлюється відповідним протоколом.
 • Завдання ініціативної групи: зібрати інформацію про власників квартир та нежитлових приміщень, підготувати протокол установчих зборів та Статут, провести інформування співвласників про час та дату установчих зборів, організувати їх проведення та підготувати фінальний варіант протоколу установчих зборів.
2. Отримання інформації про власників житлових та нежитлових приміщень
 • Це можливо шляхом надання запиту до реєстру прав на нерухоме майно
 • Також можливо самостійно зібрати відповідну інформацію шляхом письмового опитування
 • Необхідно зібрати інформацію:
1) прізвище, Ім'я, По-батькові власника,
2) номер квартири та/або нежитлового приміщення,
3) площа квартири та/або нежитлового приміщення,
4) підстава права власності (рішення суду, договори дарування, продажу, свідоцтво про право власності, тощо).

3. Підготовка статуту та протоколу загальних зборів.
- статут оформлюється відповідно до типового статут затвердженого наказом №141 від 27.08.2003 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

4. Сповіщення усіх співвласників не менш як за 14 днів, шляхом надання сповіщень під розпис (створення реєстру) або надсилання рекомендованим листом

5. Проведення установчих зборів об'єднання. На зборах необхідно прийняти наступні рішення та відповідно оформити їх протоколом:
 • Обрання голови та секретаря установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку та надання їм повноважень на підписання протоколу та додаткових документів.
 • Прийняття рішення про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, обрання найменування, затвердження його статуту і обрання особи, уповноваженої підписати статут
 • Обрання правління та голови правління (керівника) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 • Обрання особи, уповноваженої здійснити державну реєстрацію юридичної особи – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
6. В разі не набрання необхідної кількості голосів (50+1% від загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку), впродовж 14 днів з моменту проведення установчих зборів можливо проведення письмово опитування співвласників.

7. Проведення державної реєстрації
 • протокол загальних зборів та статут подається державному реєстратору уповноваженою особою (обирається на установчих зборах співвласників.
 • також заповнюється заява про створення юридичної особи.
Списання багатоквартирного будинку попереднім балансоутримачем та передання його ОСББ
Факт створення ОСББ не означає вихід з ЖКСу та управління своїм будинком (житловим комплексом) самостійно. Створюючи ОСББ співвласники будинку вибирають форму управління (ОСББ) і можуть прийняти одне з рішень:
а) самозабезпечення або б) передача частини функцій управителю

Для отримання відповідного права необхідно провести процедуру списання багатоквартирного будинку за балансу ЖКС та передання його ОСББ.

Відповідна процедура регламентується Законом України «Про Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків», що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №301 від 20 квітня 2016 року.

Загалом механізм дій виглядає наступним чином:
1) Звернутись до ЖКС із заявою про ініціювання списання будинку з балансу, із зазначенням осіб, яких співвласники делегували до складу комісії зі списання багатоквартирного будинку. Ініціювання відповідної процедури може бути здійснено однією або кількома особами, що володіють на праві власності приміщеннями у відповідному будинку.

2) ЖКС виносить відповідний наказ (розпорядження) яким формує комісію по списанню багатоквартирного будинку. До складу комісії входять представники ЖКС, районної адміністрації, Департаменту комунальної власності, Департаменту міського господарства та представники співвласників.

3) Проводить комісійний огляд багатоквартирного житлового будинку, який підлягає списанню.

4) Складення акту списання багатоквартирного будинку. Отримання примірник акту та усього переліку необхідних документів.

Типова форма акту списання встановлена «Порядком списання з балансу багатоквартирних будинків». Формування відповідного документу покладається на попереднього балансоутримувача багатоквартирного будинку та/або його уповноважену особу.

За результатами здійснення процедури списання багатоквартирного будинку Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку повинні отримати наступний пакет документів:
 • акт списання багатоквартирного будинку;
 • технічний паспорт на багатоквартирний будинок;
 • Паспорт об'єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва;
 • Енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем;
 • Проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем;
 • Документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
 • Технічна документація обладнання котелень;
 • Технічна документація на ліфти;
 • План земельної ділянки;
 • Акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок;
 • Паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Також важливим є зафіксувати показники засобів обліку на момент здійснення списання будинку з балансу ЖКС.

Особливу увагу при здійсненні процесу списання слід приділити межам балансової належності мереж та їх стану, адже від цих документів напряму залежить обсяг навантаження на ОСББ в контексті утримання (ремонту, обслуговування інженерних мереж). Слід також перевірити не лише обсяг отриманих мереж ОСББ, а й кому належать ці мережі після межі розподілу, адже доволі часто буває, що зовнішні мережі водопостачання та водовідведення не передані на баланс ТОВ «Інфокс» і відповідна організація відмовляється їх обслуговувати.

Схожа ситуація і з визначенням прибиральної території, тобто зони утримання якої покладається на Об'єднання. Зауважимо, що здійснення ОСББ цієї діяльності буде контролюватись органами місцевого самоврядування, включаючи складення протоколів, виклик на комісії та штрафування. Тому важливо не отримати в своє відання додаткової території, прибирання якої повинно здійснюватись ЖКС.

Отже, загалом процес отримання багатоквартирного будинку у власне відання виглядає саме таким чином, однак в процесі реалізації зазначеного вище механізму можливо виникнення значної кількості нюансів та «підводних каменів», як вирішуються лише індивідуально.
Тому за більш детальною консультацією та правовою допомогою звертайтесь за телефоном 0683668606.

Вячеслав Брославець,
Юрист Асоціації ОСББ «Розвиток Самоврядування».

Помощь на любом из этапах деятельности ОСМД обсуждается индивидуально.
Контакты: 0980875851 - Станислав Драганов, 0973888037 - Виктор Шатов

Почта: aosmd.ars@gmail.com

Для участников Ассоциации скидки!!!